Miten voisimme auttaa viestinnässä teidän toimialalla?

Blue Idean kehittämä SMS-Service toimii digitaalisen viestinnän alustana monilla eri toimialoilla aina yrityksistä julkiseen sektoriin. Oikea ja ajantasainen tiedon jakaminen on tärkeää kun poikkeus- tai muu häiriötilanne syntyy. Näin eri sidosryhmät ja kotitaloudet pysyvät aina ajantasalla.

Lue lisää SMS-Service-palvelustamme verkkosivuiltamme ja ollaan yhteydessä.

Kunnat ja kaupungit

Nopea viestintä kotitalouksille on tärkeää poikkeus- tai häiriötilanteen sattuessa. Lue lisää ratkaisuistamme digitaalisen viestinnän ratkaisuista alueen asukkaille.

Lämmönjakelu

Häiriöt ja suunnitellut huoltotyöt on hyvä tiedottaa asukkaille etukäteen. Lue lisää ratkaisuistamme tiedonjakeluun kotitalouksille ja asiakasryhmille.

Energiayhtiöt

Katso miten voimme parantaa kommunikaatiota ja prosesseja kotitalouksien suuntaan.

Vedenjakelu

Saastuneella vedellä, putkivuodoilla jne. on suuria seurauksia kotitalouksille. Katso lisää kuinka nopeasti ja helposti saat tiedon poikkeustilanteessa asianomaisille.

Sähkönjakelu

Lue lisää kuinka voimme auttaa energianjakeluun liittyvissä poikkeustilanteissa.

Asunnot

Katso miten voimme parantaa palvelua ja tiedonkulkua taloyhtiöissä ja muissa asumiseen liittyvissä palveluissa.

Jätehuolto

Katso miten voimme parantaa tiedottamista kotitalouksien ja jätehuolto-yhtiöiden välillä.

Muut tilanteet

Kysy kuinka voimme auttaa viranomaistiedotteiden jakamisessa alueellisesti esim. tulipalon tai muun poikkeustilanteen aikana.

Vakuutusyhtiöt

Monet onnettomuudet esim. poikkeuksellisten sääolojen vuoksi voidaan välttää. Meillä on ratkaisuja myös vakuutusalan tarpeisiin ja tilanteiden ennakointiin kuluttajille.

Muut toimialat

Toimimme laajasti monilla eri toimialoilla ja jos valmista ratkaisua ei vielä ole sellaisesta voidaan keskustella ja kehittää tarpeiden mukaan.

Kunnat ja kaupungit

Tehokas ja vastuullinen kunta tiedottaa ja pitää yhteyttä asukkaisiinsa. Monien vastuiden vuoksi tarvitaan laajaa viestintää monessa viestintäkanavassa. Tekstiviesti ja verkkopalveluidemme avulla palvelemme useita julkisen sektorin asiakkaita monessa eri maassa.

 

Tietyöt ja liikenne

Asfaltointi ja muut
kunnossapitotyöt vaikuttavat
suuresti ihmisten
jokapäiväiseen elämään. SMS-palvelun eri valintatavat
helpottavat tiettyjen katujen tai kotitalouksien informointiin. Yhteystietoja ei vaadita.

Meluhaitat ja kaupunkielämä

Meluhaitoista tai muuttuneista liikennejärjestelyistä tiedottaminen on tärkeää asukkaille. SMS-Service palvelun avulla voi rajata tiedotteen vastaanottajia esim. maantieteellisesti sille alueelle vain jota poikkeus koskee. 

Sisäinen kommunikaatio

Erilaisten vastaanottajaluetteloiden avulla on helppoa välittää tietoa kriisitilanteissa, tehtäviä ja muita viestejä eri osastoille ja henkilöstöryhmille. 

Kaukolämpö

 

Kaukolämmönjakelun poikkeustilanteissa on tärkeää olla yhteydessä kuluttajiin. Näin toimimalla voi välttää ongelmatilanteita ja pitää kotitaloudet ajantasalla suunnitelluista putkitöistä, putkirikoista tai alhaisemmasta lämmöstä.


Mittarilukemat

Muistutus mittarilukemien lukemisesta on helppoa ja nopeaa SMS-Servicen avulla. Asiakastietokannat on integroituna suoraan palveluun. 

 

Toimintahäiriöt

SMS-Service:n kautta tapahtuva digitaalinen viestintä voidaan integroida esim. verkkosivuille ja Facebookiin, jolloin tiedotteet päivittyvät automaattisesti useampaan paikkaan. 

 

 

 

 

Energiayhtiöt


Tiedonkulku

Poikkeus- tai häiriötilanteissa voit aina tiedottaa nopeasti kaikkia asiakas- tai muita vastaanottajaryhmiä SMS-Service:n kautta ja samalla päivittää tiedon verkkosivuille ja Facebookiin.


Statukset

SMS-Service:n statustoiminnon kautta saat nopean yleiskatsauksen kartalla mitä kotitalouksia häiriötilanne koskee ja mitkä niistä ovat saaneet häiriöilmoituksen.

Juomavesi ja jätevesi


Yhteydet kuluttajiin

Juomaveden saastumisen tai muiden toimintahäiriöiden sattuessa on tärkeää olla yhteydessä viivytyksettä kuluttajiin. Veden puute on tilanne, joka johtaa usein lukuisiin yhteydenottoihin ja se voidaan välttää pitämällä kotitaloudet ajantasalla suunnitelluista putkitöistä, vaurioista tai muista toimintahäiriöistä.

 

  

  

 


Alueelliset vaikutukset

SMS-Service:n erilaisten osoitevalintatapojen avulla on helppo määritellä sopivat tiedotteet kotitalouksiin, joita tilanne koskettaa. Näin vältetään myös turhien tiedotteiden lähettämistä.

   

 

Dokumentaatio

Palvelumme avulla voidaan dokumentoida ja tallentaa historiatietoon eri häiriötilanteiden kestot, ajankohdat ja sijainnit helposti.

SähkönjakeluKatuvalaistus ja muu infrastruktuuri

Asukkaat voivat tiedottaa sammuneista katuvaloista tai muuhun kunnan infrastruktuuriin liittyvistä asioista.Sähköverkot 

Monimutkaisissa sähköverkoissa voi olla vaikea tunnistaa, mitä aluetta häiriö koskettaa. Tekstiviestien avulla voidaan tavoittaa kotitaloudet alueellisesti tai verkkoasemien mukaan. 

 

Taloyhtiöt


Taloyhtiöissä on tärkeää pitää yhteyttä asukkaiden, hallinnon, isännöitsijän ja vaikka huolto-yhtiön välillä. Perinteinen viestintä kirjeitse on hidasta ja tehotonta. Tekstiviestillä tavoitettavuus on hyvää ja nopeaa ja samalla tiedotteiden dokumentointi onnistuu palvelumme avulla. 

 

Esimerkkejä

  • Yleissiivoukset, ikkunanpesut
  • Korjaukset, huollot
  • Muutot
  • Kokoukset jne.

 

      

Jätehuolto

Palvelut ja aikataulutus

Jätehuollon toiminnoista tai poikkeamista voidaan tiedottaa asukkaita ja näin vähentää yhteydenottoja omaan asiakaspalveluun. SMS-Service:n avulla voidaan ajoittaa säännölliset viestinnät vaikka viikoittain tai kuukausittain. 

 

 

 

Muut teollisuudenalat

Autamme monia eri alojen yrityksiä ja organisaatioita kommunikoimaan asiakkaidensa kanssa digitaalisen viestinnän saralla. Keskustelemme mielellämme lisää eri mahdollisuuksista. Ota yhteyttä!